Snart är du där...

  1. Skapa en användare
  2. Skapa en ny Affärsplan
  3. Börja bygga!

Skapa en användare

Jag har redan ett konto

Innehållet i din affärsplan (www.nyforetagarcentrum.com) är konfidentiellt. Du ansvarar själv för ditt innehåll i din affärsplan.

Din affärsplan lagras i max 24 månader efter din senaste ändring. Tillse därför alltid att hålla din affärsplan aktuell om du önskar att den ska sparas. Efter 24 månader utan ny notering i din affärsplan kommer din affärsplan att raderas.

Vid behandling av personuppgifter följs GDPR.

• Personuppgifterna du lämnar och det innehåll som finns i din affärsplan är nödvändiga för hantering, support och lagring.

• Personuppgifterna är nödvändiga för rådgivning, utbildningsinsatser och övriga stödinsatser som kan ske från NyföretagarCentrums sida.

• Personuppgifterna är nödvändiga för att NyföretagarCentrum ska kunna kommunicera med dig och tillställa dig information om verksamheten och/eller Nyhetsbrev.

• Personuppgifterna är nödvändiga för att NyföretagarCentrums partners eller myndigheter ska kunna kommunicera med dig och/eller genom NyföretagarCentrum tillställa dig information och erbjudanden.

• Personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla NyföretagarCentrums avtalsmässiga intressen som finns gentemot NyföretagarCentrums partners.

• Personuppgifterna är nödvändiga för att tillgodose NyföretagarCentrums intressen och möjligheter att följa och utvärdera NyföretagarCentrums insatser samt särskilda projektinsatser.

• Du har alltid rätt att få din affärsplan raderad liksom dina personuppgifter raderade.

• Du har alltid rätt alltid komplettera eller ändra de personuppgifter du lämnat oss.

Vem är ansvarig för behandlingen av de uppgifter som Du översänder till oss?

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer hur personuppgifterna skall behandlas, i detta fall är det NyföretagarCentrum Sverige (fullständigt namn: Stiftelsen Svenska Jobs and Society, org.nr: 802013-7116).

Har Du frågor eller vill Du komma i kontakt med personuppgiftsansvarig så gör Du detta via följande kontaktuppgifter:

NyföretagarCentrum Sverige
Stora Nygatan 21 C
111 27 Stockholm
Tel: 08-14 44 00
E-post: IT@nyforetagarcentrum.se