Snart är du där...

  1. Skapa en användare
  2. Skapa en ny Affärsplan
  3. Börja bygga!

Skapa en användare

Jag har redan ett konto

Integritetspolicy för Affärsplanen i enlighet med GDPRGenom att du skapar ett konto för Affärsplanen (”skapa en användare”) hanteras dina uppgifter i Affärsplanen av NyföretagarCentrum.

Då Du gör Din Affärsplan med uppgifter om Dig själv och information kring din affärside så har vi, utöver våra egna strikta bestämmelser rörande konfidentialitet, även lagstiftningen GDPR att följa.

Uppgifterna du här lämnar används främst för att du ska kunna hantera din Affärsplan eller ansökan. Du avgör själv genom ett särskilt medgivande om din Affärsplan eller uppgifter ur denna ska sändas vidare till annan, enligt dina önskemål, för vidare behandling. De som hanterar din Affärsplan, eller uppgifter ur denna, har skyldighet att följa det skydd för dina uppgifter som föreligger enligt GDPR.

Lagring

De uppgifter som lagras är relevanta för NyföretagarCentrum för att kunna följa och utvärdera pågående och avslutade informationsinsatser, rådgivning och/eller utbildningsinsatser. Då NyföretagarCentrum har ett berättigat intresse av att sammanställa flerårig statistik kring nyföretagandet och säkerställa att de insatser som görs av NyföretagarCentrum har effekt, lagras personuppgifterna under ett flertal år och över fyra konjunkturcykler (vanligen är konjunkturcykel mellan tre-åtta år lång). Även myndigheter och NyföretagarCentrums partners har mot bakgrund av avtalsförpliktelser och myndighetsbeslut intresse av att följa sådan statistik som sammanställs.

Rätt till återkallande

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen. Om du återkallar ditt samtycke kommer NyföretagarCentrum att upphöra med den behandling av personuppgifter för vilken du lämnat ditt samtycke, och radera de personuppgifter som behandlats.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som NyföretagarCentrum har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.

Rätt till rättelse och radering

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som NyföretagarCentrum har om dig rättade och kompletterade. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade som NyföretagarCentrum har om dig, om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de insamlades för.

Behandlingen av dina personuppgifter hos NyföretagarCentrum i enlighet med GDPR

Varför dina personuppgifter är nödvändiga:

Personer ges support för start av eget företag genom NyföretagarCentrums verksamhet med information, rådgivning och/eller utbildningsinsatser.

Personuppgifterna är nödvändiga för att NyföretagarCentrum ska kunna kommunicera med dig och tillställa dig information om verksamheten och/eller Nyhetsbrev.

Personuppgifterna är nödvändiga för att NyföretagarCentrums partners eller myndigheter ska kunna kommunicera med dig och/eller genom NyföretagarCentrum tillställa dig information och erbjudanden.

Personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla NyföretagarCentrums avtalsmässiga intressen som finns gentemot NyföretagarCentrums partners.

Personuppgifterna är nödvändiga för att tillgodose NyföretagarCentrums intressen och möjligheter att följa och utvärdera NyföretagarCentrums insatser samt särskilda projektinsatser.

Personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla myndigheters och revisorers krav på att följa eller kontrollera NyföretagarCentrums verksamhet.

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta NyföretagarCentrum och NyföretagarCentrum Sverige: Vid kontakt angående dina personuppgifter och hanteringen kring dessa kontakta.

NyföretagarCentrum Sverige
Ferkens Gränd 3, 111 30 Stockholm
personuppgifter@nyforetagarcentrum.se